Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Polgármesteri program

2014.09.17

 Ajánlat Kiskunfélegyháza polgárainak

 
„Nekem Félegyháza jelenti apámat, az ő derűjét, és anyám simogató kezét….”


Móra Ferenc e szép megnyilatkozása városunkról az, ami számomra inspirációt jelent és késztetést arra, hogy erőmnél, tudásomnál fogva egy olyan várost teremtsünk, aminek lakói nem csak élnek itt, hanem otthonuknak tekintik azt.
 
Ennek megvalósításához nem elég csupán megfelelő gazdasági környezetet, kiterjedt szociális ellátórendszert, pezsgő kulturális és sportéletet létrehozni, ehhez hiteles városvezetőre, nyugodt közéletre és szakértő hivatali stábra van szükség.01asdfgh.png

Olyan várost szeretnék, ahol a szociális ellátások révén a kisgyermekesek lakáshoz jutását kiemelten támogatjuk, a bérlakás program kiterjesztésével, prioritásainak áthangolásával. A szerény jövedelemmel rendelkezők, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelő szülők számára kiszámítható, széleskörű szociális ellátórendszert biztosítunk.

 

02xcvb.png

Nem hagyhatjuk, hogy iskoláink sorsáról a fejünk felett, nélkülünk döntsenek. A város jövője múlik azon, hogy miképp gondolkodunk gyermekeink sorsáról! A korszerű oktatási rendszerhez nem csak az épületek állapota, hanem az ott dolgozók szakmai hozzáértése, elhivatottsága is hozzájárul. A jövőben kiemelt figyelmet fordítunk a pedagógusok anyagi, erkölcsi elismerésére.


03sdf.png

  Célunk, hogy helyben tudjunk korszerű, aktív betegellátást biztosítani Önnek, melyet az egészségügyi infrastruktúra átalakításával, ésszerű és hatékony ellátórendszer kialakításával érünk el.


4ghj.png

  A helyben megvalósított fejlesztések kivitelezésekor prioritást kapnak a kiskunfélegyházi vállalkozások és azok, akik ide települnek be. Hatékony városmarketinggel tesszük vonzóvá a várost a beruházók számára. Az önkormányzat beruházási csoportját olyan szakemberek bevonásával segítjük, akik mind a marketing mind a településfejlesztés terén tapasztalattal bírnak.


5we.png

  Kerékpárutak révén kapcsoljuk be a település várkeringésébe a külterületi városrészeinket. A csatornázást követő teljes körű út rehabilitációt hajtunk végre a jelentős forgalmú utcákban. A városi fenntartású utak rendszeres karbantartására pluszforrást biztosítunk. A külterületi utak karbantartását a meglévő géppark fejlesztésével rendszeressé tesszük. Az esővíz elvezetők rendszeres tisztítására és azok hiányának pótlására a közmunkaprogram szereplőit vonjuk be.


6fg.png

  A közterület felügyelői státuszt és létszámot megerősítjük, két éven belül hatékony városrendészetet hozunk létre, mely olyan jogosítványokkal rendelkezik majd, melyek hatékonyak a bűnmegelőzés terén. Elindítjuk a Félegyházi Térfigyelő Programot. Kamerarendszert építünk ki a lakótelepeken, a bűncselekményekkel fertőzött területeken. A drogterjesztők ellen határozott fellépés szükséges, az illegális szerekről és azok veszélyeiről prevenciós felvilágosító programot indítunk.


7vgh.png

  A hulladékgazdálkodás újragondolása több területet érint a városban. A meglévő hulladékudvar kapacitásának növelését célozzuk meg, annak aktívabb használatára ösztönözve a város lakóit. A zöldhulladék begyűjtését a jelenleginél átgondoltabban és több alkalommal végezzük. A felhalmozódott zöldtömeget hasznosítjuk. Az önkormányzat szerepének fontosságán túl, a lakókörnyezet rendben tartásához a lakosság partnerségére is szükség van. Ennek egyik eleme a „Tiszta udvar, rendes ház” program újraélesztése, a saját környezetükért legtöbbet tevő félegyháziak munkájának elismeréséül.


8cvb.png

A város gazdasági helyzetének stabilizálásának egyik sarokköve az ingatlanvagyonunk ésszerű hasznosítása.

Az üresen álló, leromlott állapotú középületek nem csak bántó „látványosságot” hanem jelentős bevételkiesést is jelentenek a városnak. Rövid távú célunk a romokban heverő Vasas sporttelep területének építési telekként való hasznosítása, a volt SZTK épületének kereskedelmi célú értékesítése valamint az Fürdőszálló és a kemencei tábor életre keltése.


10cvk.png

  A város közösségi életének mozgatórugói az aktív civil szervezetek. A civil szervezetekkel történő együttműködés a jövőben is fontos feladatunk. Együttműködést ajánlok számukra, egy helyet ahol otthonra találnak és célzott pénzügyi támogatást.
 

Civilházat hozunk létre, mely otthont ad rendezvényeiknek, megfelelő infrastruktúrát biztosít a mindennapi működésükhöz. Célzott támogatást biztosítunk, a legaktívabb, szociális téren kiemelkedő társadalmi hasznot nyújtó civil szerveződéseknek, annak érdekében, hogy működésük kiszámítható és tervezhető legyen.


11cvk.png

  A városban jól átlátható sportkoncepciót és az eredményes tömeg- és versenysport lehetőségét megteremtő infrastruktúrát alakítunk ki.  A kihasználatlanul álló sportcsarnok hasznosításához szakértő menedzsmentet alkalmazunk, ami képes bevételt hozó tartalommal megtölteni azt. A döntések meghozatalába bevonjuk a városunknak dicsőséget szerző sportembereit. Az eredményes, sok kiskunfélegyházit megmozgató sportegyesületek célzott támogatáshoz jutnak.


9hjk.png

Kiskunfélegyházához való kötődésünk, identitástudatunk alapvető motívumai a város híres szülötteinek üzenete, a jövő nemzedékei számára állított példamutatása. Ehhez kell ragaszkodnunk, az általuk kikövezett utat követni, megőrizni hagyományainkat. A kulturális élet támogatásához fontos, de nem elégséges az aktív jelenlét a közélet szereplőitől. A képviselői munkám megkezdésekor tett vállalásom nyomán, az első képviselői illetve polgármesteri tiszteletdíjam teljes összegét a kiskunfélegyházi kultúra támogatására fordítom, erre buzdítom a testület többi tagját is.
 
 __________________________________________________________

Tisztelt Választópolgár, a programomban szereplő célok megvalósításához az Ön támogatását kérem! Egy a politikai és társadalmi konszenzusra támaszkodó városvezetés megteremtésével nyugodt, fejlődő és polgárai számára igazi otthonként szolgáló Kiskunfélegyházát építünk közösen!
 
 
Horváth Tamás
Magyar Szocialista Párt
 és a Demokratikus Koalíció
 polgármesterjelöltje
 
Itt a teljes letölthető program: Polgármesteri Program - Ajánlat Kiskunfélegyháza polgárainak
A programmal kapcsolatos véleményéről várom véleményét és kérdéseit a
tamas.horvath@mszp.hu e-mail elérhetőségen illetve a közösségi elérhetőségemen.