Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Közlemény

2011.06.19

torok_zsolt_mszp2_15.jpgAz MSZP elnöksége megválasztása óta elkötelezte magát a nyitott, demokratikus baloldali néppárti státusz mellett és ennek szellemében végzi munkáját.

1.    Az MSZP elnöksége megválasztása óta elkötelezte magát a nyitott, demokratikus baloldali néppárti státusz mellett és ennek szellemében végzi munkáját. Ezt erősítette meg a tegnapi kongresszus is, amely a 94%-os többséggel elfogadott határozatában támogatta az elnökség által képviselt álláspontot, miszerint következetes baloldali politikát, a szociáldemokrácia alapértékeinek – a szabadság, igazságosság, szolidaritás, esélyegyenlőség - bázisán a kor kihívásainak megfelelő, progresszív, felelős, modern baloldali politikát kíván folytatni.

2.    Az elnökség által beterjesztett szinte egyhangúan elfogadott határozat azt bizonyította, hogy az MSZP-ben egy irányzat van. Az, amely kiemelt felelősséget érez az érdekeit érvényesíteni nem vagy alig tudó, elesett, kiszolgáltatott emberek iránt. Képviseli a fiatalokat, a munkájukból és a nyugdíjukból élőket és mindazokat, akik az orbáni gazdaság- és társadalompolitika vesztesei, és támogatja azokat, akik a demokrácia, a jogállam és a Köztársaság helyreállítását tekintik céljuknak.

3.    Azt is egyértelművé tette a kongresszus, hogy nem kívánja a szocialista pártot olvasztótégellyé tenni és a pártba integrálni a liberális és konzervatív értékrendet valló embereket, hanem a politikai és szervezeti önállóság tiszteletben tartásával, sokszínű, érték és program alapú szövetségkötésre készül a jelenlegi kormány leváltásában érdekelt demokratikus pártokkal, mozgalmakkal, szakszervezetekkel és civil szervezetekkel.

4.    Az MSZP párttagsága határozottan kiállt a párt egysége mellett, ezt nem csak a kongresszusi határozat, hanem az azt megelőző több mint 100 taggyűlésen elhangzott vélemény is megerősíti. Ezért hívta fel a Kongresszus a párt minden tagját, szervezetét és testületét arra, hogy határozottan lépjenek fel azokkal szemben, akik veszélyeztetik a párt egységét és választói megítélését.

5.    Sőt, a magánvélemények nyilvánosság számára történő megfogalmazását, a nyilvánosságon keresztül megvívott személyes vitákat a Kongresszus károsnak tartotta, ezért az ilyen magatartást a továbbiakban súlyos etikai vétségnek tekinti.

6.    A kongresszusi vitából egyértelművé vált, hogy az MSZP-ben mindenki a megújulás és a változás pártján áll. Ezen cél elérése érdekében sokan sokféle megoldást javasolnak. Közös feladatunk, hogy együtt találjuk meg a legjobb alternatívát. Az európai szociáldemokrata pártokban is komoly vita zajlik a változás mikéntjéről. Számos javaslat fogalmazódik meg a német, a francia, az angol és más szocdempártoknál, de nincs egyértelmű, kizárólagos és mindenki számára követhető út. Ezekben a vitákban szervesen részt vesz a Magyar Szocialista Párt is kétoldalú megbeszélések keretében, valamint az Európai Szocialisták Pártján keresztül is.

7.    A Kongresszus az Alapszabály-szerkesztő Bizottság már megkezdett munkájához és annak eddigi javaslataihoz adott megerősítést, amikor a Bizottság által megfogalmazott előterjesztés alapján határozatba is foglalta az alapszabály módosításának kívánatos irányait.

8.    A pártszavazással kapcsolatos kiegészítő határozati javaslatról a Demokratikus Koalíció Platform egyik tagjának javaslatára döntött a Kongresszus - titkos szavazással. Ebben a Kongresszus kérést és nem tiltást fogalmazott meg. Eszerint: az MSZP Alapszabályának módosításával foglalkozó bizottság keretében folyó munka megfelelő és alkalmas arra, hogy vitáink eredményét a párt működésébe és szervezetébe beépítse. A Kongresszus ezért felkérte a Demokratikus Koalíció Platformot, hogy térjen vissza az alapszabály-szerkesztő bizottság munkájába, és fontolja meg a pártszavazási kezdeményezésének visszavonását.

9.    A Kongresszus az MSZP legfőbb döntéshozatali fóruma, így jogában áll bármilyen kérdésben állást foglalni és bármely más előző döntést felülírni. Határozatai mindenki számára kötelező érvényűek. Ezért egyértelműen felszólította a párt vezető testületeit, hogy az Alapszabálynak és a közös döntéseknek szerezzen érvényt.


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.